เวียงจัน VISA

วิธีดูผลรางวัล

ผลรางวัลยึดผล 5 ตัว

3 ตัวบน/ 3 ตัวตรง 7 6 4

2 ตัวบน 6 4

2 ตัวล่าง 5 1