วิธีดูผลรางวัล

ผลรางวัลยึดผล 5 ตัว

3 ตัวตรง/ 3 ตัวบน 9 6 5

2 ตัวบน 6 5

2 ตัวล่าง 8 6